VTI National Transport Research Database

Att det ska vara så svårt! - Hur kan vi locka bilister till kollektivtrafiken utan att alla slutar cykla? (How can we attract car users to public transport without attracting cyclists and walkers?)

  • Holmgren, Johan
  • Linköpings universitet, Universitet eller högskola, 202100-3096
Sponsors, duration, budget: Energimyndigheten ; 2012-12-03 -- 2014-01-31 ; 1132324 kronorRegistration number:
  • Energimyndigheten 359271
Subject(s): Online resources: Abstract: Projektets övergripande mål är att undersöka hur kollektivtrafiksystemet kan utformas för att vinna resenärer bland de nuvarande bilisterna, utan att större överflyttning sker från gång och cykel. En viktig del av projektet är att tydliggöra hur de teoretiska resultaten kan omsättas till användbara planeringsinstrument för kommunerna.Abstract: This project deals with planning and design of the local public transport system. Decision makers at the local level are facing a falling passenger base and increasing costs, forcing the society each year to increase the subsidies to public transport, without any increase in passengers. In order to break the link that has long existed between economic activity and the environmental impact of the transport system, an important part of the transport policy objectives is that public transport should gain market share from the private car. In order to reduce energy consumption and for environmental and health reasons, it is important that the market shares are taken from the car and not from walking and cycling. The project aims to investigate how public transport system can be designed to win travelers among the current car users, instead of from walkers and cyclists, and examine how this design can be done in parallel with planning measures, in order to benefit environmentally friendly modes of transport. The results can be used in planning for improved local environment and more efficient use of energy and other resources.
Item type:

Powered by Koha