VTI National Transport Research Database

Gemensam produktmodell för kravhantering och modellbaserad utveckling (Common Product Model for Requirements Management and Model-based Development)

  • Persson, Staffan
  • Scania CV AB, Svenskt företag eller organisation, 556084-0976
Sponsors, duration, budget: Vinnova ; 2007-09-01 -- 2009-09-01 ; 2250000 kronorRegistration number:
  • Vinnova 200701635
Subject(s): Abstract: Syftet med projektet är att bidra till utvecklingen av framtida miljöer för utveckling av fordonselektronik (mjukvara och hårdvara). Projektets huvudmål är att stödja innovation och produktutvecklingseffektivitet genom att utveckla metodik och demonstratorer relaterade till kravhantering och modellbaserad utveckling Demonstratorer kommer att tas fram i projektet, framför allt för kravhantering och integration av kravhanteringssystem. Projektet syftar till ökad effektivitet i produktutvecklingen genom förbättrad integration och kommunikation inom el-utveckling, samt mot intressanta samarbetspartners. Projektet utgör även ett systemutvecklingsfokuserat projekt som stöttar framtagning av systemlösning för verktygsintegration på Scania.Abstract: The objective of the project is to make a major contribution to the development of next generation collaborative working environments for vehicle electronics (hardware and software). The overall aim is to increase creativityand to boost innovation and product development efficiency by developing methodology and demonstrators for requirement management and model based development. Demonstrators will be developed in the project, mainly focusing on requirement management and integration of requirement management tools. The purpose of the project is making the product development process more effective, achieved through better integration and better communication within and between the electrical departments and their stakeholders. In addition the project is aiming at supporting the development of system solutions with regard to tool integration at Scania.
Item type:

Powered by Koha