VTI National Transport Research Database

Nya möjligheter för intermodala transporter i livsmedelskedjan (New prospects for intermodal transport in the food chain)

  • Ljungberg, David
  • Sveriges lantbruksuniversitet (SLU), Universitet eller högskola, 202100-2817
Sponsors, duration, budget: Energimyndigheten ; 2012-11-26 -- 2014-12-31 ; 1480999 kronorRegistration number:
  • Energimyndigheten 359361
Subject(s): Online resources: Abstract: Projektets övergripande mål är att bidra till effektivare transporter i livsmedelskedjan genom ökad användning av intermodala transportsystem. Ett skifte till större andel livsmedelstransporter på järnväg kan betyda både lägre energianvändning och minskad miljöpåverkan. Målet är att utvärdera den intermodala lösning som Coop införde 2009 och att analysera möjligheter att utvidga systemet och sprida modellen. Projektets förväntas resultera i en analys av det intermodala system som Coop har infört i förhållande till energianvändning, miljöpåverkan och ekonomiska effekter. Projektet förväntas identifiera möjligheter och hinder för att öka transportsystemens omfattning, genom samverkan med fler aktörer och fler produktgrupper samt genom geografisk utvidgning av transportsystemet.Abstract: Railway transport is significantly more energy efficient than road transport. Through Sweden, large quantities of food are transported every day by truck. Shifting more of the food transport to rail could lower energy consumption as well as reduce the environmental impact. This project is based on experiences from an existing intermodal solution and analyzes the possibilities to develop the intermodal transport solutions, geographically and by increasing volumes through collaboration between actors in the food chain. By sharing best practice and analyzing preconditions and experiences, possibilities may open up for more actors to distribute food by rail instead of solely by truck. The purpose of this project is to contribute to more efficient transport in the food chain by increased use of intermodal transport. The goal is to evaluate the intermodal solution introduced by Coop in 2009 and to analyze preconditions, experiences and opportunities to extend the scheme and distribute the model.
Item type:

Powered by Koha