VTI National Transport Research Database

Doktorand isnavigation

  • Snöberg, Jan
  • Linnéuniversitetet, Universitet eller högskola, 202100-6271
Sponsors, duration, budget: Sjöfartsverket ; 2013-01-01 -- 2017-12-31 Registration number:
  • Sjöfartsverket
Subject(s): Abstract: Strategiskt stöd till forskarutbildning vid Sjöfartshögskolan i Kalmar: Inriktning mot operation av fartyg i is och speciellt riskminimering vid navigering genom att identifiera de faktorer som utgör faror för besättningar och fartyg som trafikerar dessa områden.
Item type:

Powered by Koha