VTI National Transport Research Database

Utv & validering VDES (VDES (VHF Data Exchange System): Phase 2)

  • Karlsson, Stefan
  • Saab TransponderTech AB, Svenskt företag eller organisation, 556535-9790
Sponsors, duration, budget: Sjöfartsverket ; 2013-01-01 -- 2014-12-31 Registration number:
  • Sjöfartsverket
Subject(s): Abstract: VHF Data Exchange System (VDES) är ett tekniskt koncept som utvecklats inom IALAs kommitté för e-Navigation och som nu studeras och värderas inom ITU, IMO och andra organisationer. Konceptet för VDES togs ursprungligen fram som en lösning på befarade och begynnande problem med överbelastning på den datalänk som används för AIS (VHF Data Link, VDL) men samtidigt med tanke på att möjligöra ett ökat datautbyte för e-navigation och med en potential att vara en komponent i ett moderniserat GMDSS (Global Maritime Distress and Safety System). Arbetet med utveckling av e-Navigation och modernisering av GMDSS pågår inom IMO. Sjöfartsverket vill bidra till utvecklingen av VDES för att säkerställa funktionen för AIS och för att skapa förutsättningar för den datakommunikation som förväntas inom e-Navigation, t.ex. det informationsutbyte som ett genomförande av Monalisa-konceptet kräver. VDES har förutsättningar att möjliggöra ett stort antal olika applikationer för ökad sjösäkerhet, förbättrad effektivitet och för skydd av miljön. VDES förväntas i framtiden ha en stor betydelse för informationstjänster inom sjöfarten, t.ex. för VTS och för moderna sjösäkerhetsanordningar.Abstract: The project development of VDES (VHF Data Exchange System) phase 2 is structured in the following work pages: Participation in VDES standardization work; Cooperation with Swedish Maritime Administration; Prototype work, hardware development; Prototype work, software development; Test and verification. The work includes a thorough modification of the existing Saab R5 AIS-platform to be able to meet demands set up for initial VDES testing. The modification includes the introduction of a new system processor and the introduction of new transmitter technology, as VDES uses data rates about 30 times higher than what the AIS is currently able to handle. VDES will use VHF multi-carrier technology and the research /prototype work is centralized around this technology.
Item type:

Powered by Koha