VTI National Transport Research Database

Risk based assessment RORO (Risk based assessment: damage stability project for RoRo-passengerships)

Sponsors, duration, budget: Sjöfartsverket ; 2014-01-01 -- 2015-06-30 Registration number:
  • Sjöfartsverket
Subject(s): Abstract: Med anledning av konsekvenserna av Costa Concordia-olyckan och de slutsatser som drogs av den italienska haverikommissionen i den officiella haverirapporten har IMO beslutat om en utveckling av SOLAS och de regler som avser läckstabilitet. Nya regelkrav för Passagerar- och RoRo fartyg rörande skadestabilitet är under utveckling både i IMO och inom EU. Projektet syftar till att genomlysa den pågående regelutvecklingen inom skadestabilitet med målsättningen att genom såväl erfarenhetsbaserade som vetenskapligt framtagna underlag utarbeta konkreta förslag till förbättringsåtgärder avsedda att resultera i en reell ökad säkerhet. Abstract: The aim of the study is to review and evaluate existing as well as proposed amendments to ro-ro passenger ship safety regulations, with the objectives to: 1. Provide in-depth knowledge about and facilitate understanding of existing as well as new proposals for damage stability standards, 2. Develop comprehensive proposals for improvements resulting in a tangible safety enhancement for this ship type.
Item type:

Powered by Koha