VTI National Transport Research Database

Dynamiska trängselindex och adaptiva trängselavgifter (Dynamic congestion index and adaptive congestion charges)

  • Jenelius, Erik
  • Kungliga tekniska högskolan, Universitet eller högskola, 202100-3054
Sponsors, duration, budget: Trafikverket ; 2015-01-01 -- 2017-09-28 Registration number:
  • Trafikverket 2015/5784
Subject(s): Abstract: I det första steget i projektet definieras och beräknas indikatorer för trängselnivån i olika delar av staden vid olika tidpunkter, utifrån tillgängliga trafikdata. Vidare undersöks existensen av makroskopiska fundamentaldiagram för lämpligt definierade områden i staden. I det andra steget kommer projektet undersöka hur trängselindikatorerna och det makroskopiska fundamentaldiagrammet kan användas som input till adaptiva trängselavgifter.Abstract: In the first stage of the project indicators of the level of congestion in different parts of the city at different times are defined and calculated, based on the available traffic data. Furthermore the existence of macroscopic fundamental diagram for suitably defined areas of the city is investigated. In the second stage, the project will examine how congestion indicators and the macroscopic fundamental diagram can be used as input to the adaptive congestion charges.
Item type:

Powered by Koha