VTI National Transport Research Database

Management Summer Operations – MSO version 1

  • Englund, Gerd
  • Swedavia AB, Svenskt företag eller organisation, 556797-0818
Sponsors, duration, budget: Trafikverket ; 2014-01-01 -- 2014-12-31 Registration number:
  • Trafikverket 2014/98348
Subject(s): Abstract: Som ett led i arbetet med att nå operativ excellens för Swedavias flygoperativa produkt behöver vi kunna följa upp, mäta och åtgärda avvikelser gentemot KPI och nyckeltal. För att möjliggöra uppföljning av operativa leveranser i produktionen måste olika mätdata samlas in och presenteras på ett relevant sätt för olika målgrupper. Detta är något som saknas vid projektets start. Målgruppen är den operativa ledningen, som med denna funktionalitet får ett verktyg för att följa status på de olika nyckeltalsknutna stegen i den minutoperativa verksamheten på ett realtidsmässigt sätt.
Item type:

Powered by Koha