VTI National Transport Research Database

Utveckla avgifter som syftar till att minska störningar i järnvägssystemet

  • Nilsson, Jan-Erik
  • Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI), Statligt forskningsinstitut, 202100-0704
Sponsors, duration, budget: Trafikverket Registration number:
  • Trafikverket 2014/89971
Item type:

Powered by Koha