VTI National Transport Research Database

Förstudie spelapplikationer i samhällsplaneringen (Study regarding gaming applications for the Swedish Transport Administration)

  • Björkman, Magnus
  • Tension graphics AB, Svenskt företag eller organisation, 556577-4725
Sponsors, duration, budget: Trafikverket ; 2014-09-19 -- 2015-02-28 Registration number:
  • Trafikverket 2014/41042
Subject(s): Abstract: Genomförande av förstudie gällande spelapplikationer för Trafikverket. Följande delmoment kan ingå i en förstudie: - Undersöka vilken data som finns tillgänglig hos Trafikverket och vad som kan och får användas, - Undersöka olika delområden och hur ett spel skulle kunna hjälpa till att förmedla nytänkande, - Baserat på dessa delområden designa olika spelidéer och kortfattat presentera dem. - Designen på spelen skall ta hänsyn till samhällsplanering och samhällsnytta i upplevelserna, - Hur kan vi knyta an spel till ett påverkbart media och förmedla nya idéer till beslutsfattare på Trafikverket, inom: Ny och ombyggnation, Drift och underhåll, Transportmedel som väg, båt, tåg och flyg, Miljö och hälsa, Säkerhet, tillgänglighet och framkomlighet. - Föreslå målgrupper för applikationer och spel, - Beskriva hur återkoppling i spelapplikationer, skall komma tillbaka till myndigheten, - Föreslå olika plattform beroende på idé, t.ex. PC, PlayStation 4, handhållet (Smartphones, Pads). Beräknad grundläggande tid för förstudie, ca 4 månader fördelat på 400 timmar. Kostnader som ingår är förstudie-undersökning, dokumentation, projektledning och eventuella referensresorAbstract: Study regarding gaming applications for the Swedish Transport Administration
Item type:

Powered by Koha