VTI National Transport Research Database

Att fånga det svårmätbara

  • Wittbom, Eva
  • Stockholms universitet, Universitet eller högskola, 202100-3062
Sponsors, duration, budget: Trafikverket ; 2014-12-01 -- 2015-10-30 Registration number:
  • Trafikverket 2014/85875
Subject(s): Abstract: Studien syftar till att identifiera någon eller några väl grundande forskningsfrågor som har både teoretisk och, för Trafikverket, praktisk relevans när det gäller verksamhetsstyrning och verksamhetsuppföljning med särskilt fokus på kvalitativa aspekter. Studien problematiserar hur existerande praktiker för uppföljning används inom Trafikverket med hjälp av aktuell vetenskaplig forskning inom området. Med utgångspunkt från de i styrramverket fastställda leveranskvaliteterna ska befintliga praktiker för uppföljning kartläggas och diskuteras med hjälp av relevanta teorier. I studien redovisas teorier som kan ligga grund för vidareutveckling av befintliga praktiker för uppföljning. Projektets övergripande mål är att ge ett kunskapsbaserat beslutsunderlag för vidareutveckling av formerna för verksamhetsstyrning och verksamhetsuppföljning inom Trafikverket. Det gäller särskilt hur man kan tänka för att på ett rättvisande sätt följa upp och redovisa kvalitativa aspekter i transportsystemet.
Item type:

Powered by Koha