VTI National Transport Research Database

Etablering av Europas ledande forskningsmiljö för järnvägsunderhåll (Establishment of a leading European Railway research group in maintenance)

  • Kumar, Uday
  • Luleå tekniska universitet, Universitet eller högskola, 202100-2841
Sponsors, duration, budget: Vinnova ; 2007-11-15 -- 2008-09-15 ; 500000 kronorRegistration number:
  • Vinnova 200703184
Subject(s): Abstract: Långsiktiga samarbeten mellan JVTC och strategiska allianser inom och utom Sverige när det gäller FOU inom drift och underhåll av järnväg.Abstract: The aim is to establish JVTC as a leading center of excellence with focus on development of new knowledge, research excellence, building of competence relevant for the Railway sector with specilization in operation and maintenance of railway systems. The project is expected to place JVTC among leading research groups in EUROPE and in SWEDEN when it comes to R&D in Maintenance.
Item type:

Powered by Koha