VTI National Transport Research Database

Gränssnitt mellan system, delsystem och driftkompabilitetskomponenter när EG-försäkran föreligger

Sponsors, duration, budget: Trafikverket ; 2014-06-01 -- 2020-05-20 Registration number:
  • Trafikverket 2014/49573
Subject(s): Abstract: Projektet är en fördjupning av EG-försäkran beträffande dess spännvidd, krav, begränsningar, systemkonfigurationer m.m. med koppling till styrande direktiv. Syftet med projektet är att: - Ta fram ny kunskap för att klargöra processen för gränssnitt mellan system, delsystem och komponenter när EG- försäkran föreligger. - Ta fram ny kunskap för utreda möjligheter och begränsningar - Ta fram ny kunskap för utreda koppling till konkurrenslagstiftning. Målet med projektet är att ta fram ny kunskap för att kunna skapa en ”lathund” (handledning) som beskriver vilka steg som ska genomföras för att erhålla en EG-försäkran. Arbetet påbörjas 2014, pågår i två år och omfattar: • Processbeskrivning • Lathund • Presentationsmaterial
Item type:

Powered by Koha