VTI National Transport Research Database

Förstudie: eurokodens påverkan på svetsutformning avseende utmattningshållfasthet BBT2013-026

Sponsors, duration, budget: Trafikverket Registration number:
  • Trafikverket 2014/62885
Subject(s): Online resources: Abstract: Med Eurokodernas användning har materialåtgång för stålbroar ökad beroende på att eurokoden är mer ogynnsam avseende utmattningshållfasthet än vad vi tidigare använt i våra dimensioneringsmetoder. För att minska detta gap och inte utsätta stålmaterialet för onödigt restriktiva begränsningar behöver kunskapen om hur svetsar kan hanteras och bearbetas för att få mer rimliga dimensioneringsantaganden och utföranden av stålbroar. Kunskapen från denna studie kommer att framöver inarbetas i praxisförmedlingen till praktiserande brokonstruktörer via de seminariekanaler som finns upparbetade samt att regelverk kommer att anpassas till de nya rönen. Arbetet kommer lägligt i tid då revidering av eurokod startat i år (2014) och beräknas vara avslutat 2020 med ny version av eurokod. Förstudien ska även innefatta en sammanställning av kunskapsläget internationellt inom detta område och ge underlag till huruvida fortsatta studier behövs eller om rapport ska lämnas till arbetsgrupp för revidering av Eurokoder.
Item type:

Powered by Koha