VTI National Transport Research Database

Spårtaxifinansiering - företagsekonomi för spår-taxi jämfört med buss och spårväg

  • Tegnér, Göran
  • WSP Sverige AB, Svenskt företag eller organisation, 556057-4880
Sponsors, duration, budget: Vinnova ; 2007-11-01 -- 2008-02-28 ; 631002 kronorRegistration number:
  • Vinnova 200703270
Subject(s): Abstract: Jämförelsen avses dels göras för ett begränsat antal fallstudieområden (max 5 st), dels som en funktion av olika stadsstrukturer med avseende på stadsstorlek, befolkningstäthet och trafiknätens storlek och täthet.Abstract: This project will study the financial revenues and costs, for three comparative local transport systems: the Bus, the LRT and the PRT. Up to five case study areas will be chosen. The performance and economic key factors will be studied for the two existing public transport modes, and for the proposed PRT mode. Also a ´parametric model´, in which city size and density is varied, will be developed. In combination with a demand model for public transport trips and a cost model for the three modes, this project will draw conclusions as regards the financial outcome for the PTA for the three modes, with different results depending on the physical structure of the various urban areas in terms of size and density. The project will produce a Swedish master thesis and a paper for an international conference and the results will be presented at a VINNOVA seminar.
Item type:

Powered by Koha