VTI National Transport Research Database

Flexiblare specifikationer för efterfrågemodeller inom transportområdet

Sponsors, duration, budget: Trafikverket ; 2014-06-30 -- 2015-06-30 Registration number:
  • Trafikverket 2014/87284
Subject(s): Abstract: Projektet syftar till att tittat på en metod för att hantera inkonsistensen mellan tidsvärden i samper och samkalk.
Item type:

Powered by Koha