VTI National Transport Research Database

Utveckling av modell för framtida kompetensförsörjning inom transportinfrastrukturområdet (Development of a model for future competence within transport infrastructure)

Sponsors, duration, budget: Trafikverket ; 2014-02-15 -- 2016-06-30 Registration number:
  • Trafikverket 2014/85601
Subject(s): Online resources: Abstract: Uppdraget är att utveckla en modell för att identifiera och skapa förutsättningar för en innovativ framtida kompetensförsörjning med sikte på 2030 och framåt. Syftet med studien är att utifrån ett systemperspektiv ge en beskrivning av a) vad sektorn transportinfrastruktur omfattar, b) hur kompetensläget ser ut och c) framtida kompetensutmaningar i relation till förväntad teknikutveckling och samhällsutveckling inom transportinfrastruktur. Studien ska ligga till grund för fortsatt arbete och dialog inom branschen med syfte att se över om dagens arbetssätt och samverkansprocesser mellan akademi/utbildningsanordnare, näringsliv och myndigheter är tillräckliga för klara framtida utmaningar inom kompetensförsörjningsområdet
Item type:

Powered by Koha