VTI National Transport Research Database

SUNRA-SE

  • Folkeson, Lennart
  • Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI), Statligt forskningsinstitut, 202100-0704
Sponsors, duration, budget: Trafikverket Registration number:
  • Trafikverket 2014/51677
Subject(s): Abstract: Hållbarhetsbedömningsverktyget SUNRA utarbetades inom de europeiska programmet (ENR) Sustainability and Energy Efficient Management of Roads. SUNRA-SE avser en försvenskning, dvs översättning till svenska inkl anpassning till svenska förhållanden. SUNRA-SE ska kunna användas av både beställare och utförare/leverantörer och fungera både för vägar och järnvägar. Det kan användas på organisationsnivå, för ett infrastrukturnät eller på projektnivå för att bedöma graden av hållbarhet med avseende på miljömässiga, sociala och ekonomiska aspekter. Verktyget är excelbaserat och innehåller hjälp för målsättning inom 26 valbara hållbarhetsområdet samt val av indikatorer och mått för att följa upp dem.
Item type:

Powered by Koha