VTI National Transport Research Database

Förstudie: farligt gods, incidentverifiering med positionering i tunnlar (Prestudy: dangerous goods, accident identification and positioning in tunnels)

  • Halsen Bidar, Lilia
  • Sweco Infrastructure AB, Svenskt företag eller organisation, 556507-0868
Sponsors, duration, budget: Trafikverket ; 2013-09-01 -- 2015-03-31 Registration number:
  • Trafikverket 2013/56754
Subject(s): Abstract: Detta är en omdefinition av projektet Identifiering av farligt gods i tunnlar. Projektet är omdefinierat till en förstudie där även aspekter kring incidentverifiering och positionering i tunnlar har inkluderats. Studien berör i första hand tunnlar men även högtrafikerade vägnät.
Item type:

Powered by Koha