VTI National Transport Research Database

WELDSEA - Welding procedures for sea applications

  • Josefson, Lennart
  • Chalmers tekniska högskola AB, Universitet eller högskola, 556479-5598
Sponsors, duration, budget: Chalmers tekniska högskola AB, FS Dynamics AB ; 2001-05-28 -- 2014-12-31 Subject(s): Abstract: Processer och metoder för svetsning simuleras med hjälp av finita elementanalyser och jämförs med experiment. Projektet bidrar till förbättrade processed för svetsning både vad gäller numerisk simulering och tillverkning.Abstract: Welding procedures and methods are simulated by means of finite element analysis and compared with experiments. The project contributes to improved welding procedures both from a numerical simulation and manufacturing point of view.
Item type:

Powered by Koha