VTI National Transport Research Database

Ekologiska risker med handelssjöfarten på Mälaren (Ecological risk analysis of mercantile shipping in Lake Mälaren)

  • Forsberg, Åke
  • Mälardalens högskola, Universitet eller högskola, 202100-2916
Subject(s): Online resources: Abstract: Projektet behandlar hur det ekologiska systemet i Mälaren eventuellt kan på verkas av handelssjöfart. Ett antal utsläppskällor till Mälaren och dess avrinningsområde utgör grunden för vattenkvalitetsanalysen. Därifrån identifieras de utsläppskällor som fartygen utgör, både till luft och vatten. Bearbetning av olika modeller för utsläppskvoter presenteras och jämförs med de diffusa utsläpp som härstammar från närområdet. Hypotesen är att den direkta miljöpåverkan från handelssjöfart är proportionellt lägre än från övriga studerade utsläppskällor. Resultatet visar sig stämma ganska väl med den uppställda hypotesen. Resultaten är inte entydiga och det behövs ytterligare studier där metoder för mätning och beräkning av utsläpp förbättrats. Kontaktinformation Abstract: This thesis is describing and discussing an embryo of an ecological risk analysis of mercantile shipping in Lake Mälaren. To obtain valuable parameters to the risk analysis the identification of the water quality in the lake, harbour basin and in one stream in the catchment area have been examined concerning water quality, metal contents and ecotoxicology. Data on water quality have been identified and related to shipping activities. The hypothesis was that there is no evidence that mercantile shipping is the major source of pollutants in the Lake Mälaren area. The results seem to support the hypothesis. In the future better models of quantification of the water quality are considered important. Better methods in calculating gas exhaust emissions from individual ships in relation to their fuel consumption and engine effects have to be evaluated. The report is written in Swedish. Contact information Project link
Item type:

Powered by Koha