VTI National Transport Research Database

Pilotprojekt av båtbottentvätt – Trosa 2005

Sponsors, duration, budget: Sjöfartsverket ; 2005-06-01 -- 2005-08-31 ; 200000 kronorSubject(s): Abstract: Under båtsäsongen 2005 pågick ett pilotprojekt med en båtbottentvätt i Trosa gästhamn för motorbåtar. Projektet leddes av Stiftelsen Håll Sverige Rent. Projektet inleddes med informationsinsatser och avslutades med en uppföljning av erfarenheterna från dem som använt tvätten. Resultatet av projektet visar att det finns ett stort intresse från båtägare att använda ett mekaniskt alternativ till båtbottenfärger. Båtägarna blev till stor del nöjda med resultatet och de skulle gärna se att alternativet fanns på fler platser och för fler typer av båtar. En stor del av de båtägare som deltagit har gjort det med bakgrund av att de vill göra en insats för miljön. Det sammantagna resultatet av uppföljningen visar att metoden med mekanisk tvätt fungerar tillfredsställande som alternativ till båtbottenfärger.
Item type:

Powered by Koha