VTI National Transport Research Database

Då var det 2019. Idépromemoria framtida transportlösningar (In the year of 2019. A Synopsis for Future Transportation Solutions)

Sponsors, duration, budget: Vinnova ; 2008-03-15 -- 2008-10-01 ; 200000 kronorRegistration number:
  • Vinnova 200800294
Subject(s): Abstract: Hur kända/önskvärda/nödvändiga förändringar enligt ovan var för sig och i systematisk kombination kan bidra till radikala förändringar av framtida transportbehov, paradigmskiften och hållbara transportlösningar. Vilka förändringar som är centrala, förväntade effekter. Genus-, jämställdhets- och mångfaldsaspekter beaktas. Som utgångspunkt används kända strategier utomlands och i Sverige. Fokus läggs på nytänkande/förändringar tillämpning av kända kunskaper och vad som kan förutses snarare än helt ny (fordons )teknologi.Abstract: Exploring the potential of integrated strategies, using already proven tools, policies, technology and organisational structures used in a synergistic way, to find out which measures should be implemented to get an important paradigm shift for increased sustainable transports and future transportation solutions. The main target is to identify synergistic elements for comprehensive sustainable transport strategies to be done to get radical changes and paradigm shifts, to estimate the potential impact of such measures and what has to be done to get things happen. The study will also give a favourable base for discussions of future needs of new technologies and methods.
Item type:

Powered by Koha