VTI National Transport Research Database

Åtgärdsinriktad säkerhetsanalys av bogvisir och ramper

  • Ulfvarson, Anders
  • Chalmers tekniska högskola AB, Universitet eller högskola, 556479-5598
Sponsors, duration, budget: Vinnova ; 2001-11-05 -- 2004-12-30 ; 2000000 kronorRegistration number:
  • Vinnova
Subject(s): Online resources: Abstract: Projektet har två parallella mål dels öka säkerheten hos bogvisir och ramper i ro-ro-trafiken genom att ta fram nytt underlag för att påverka regler och procedurer i säkerhetsarbetet, dels utveckla metodik för framtagning av underlag till regler och procedurer. Ro-ro-fartyg har öppningar i ändskeppen och i sidorna för snabb lasthantering av rullande gods i hamnarna. Ramper och visir är fästa till fartygsskroven med passning mot karmar, infästning med gångjärn, hydrauler och låsanordningar. Slitage på lås och gångjärn beror av relativa deformationer mellan ramper/visir och skrov. Med utveckling av lättviktsstrukturer för att spara energi och större öppningar för snabbare lasthantering blir låsanordningarna ytterligare utsatta för dynamiska påkänningar.Abstract: A bow door which satisfies only the mandatory part of today's IACS S8 is not the best available technology. Direct calculations should not only be recommended, but become mandatory for the design of bow doors in order to ensure safe constructions. It is also necessary to define new design loads for these calculations. These must not simply be higher but have to satisfy the fact that the pressure on a bow door is not distributed uniformly. A design pressure that takes into account the peaks at the bottom of the door is desirable. New designs and materials for suports and doors are a necessity. These must allow for compensation of the geometric imperfections of the door and the hull in order to bring the forces on different supports in line. This can avoid the overload and following failure of single supports. The bow door analyzed in this work formally complies with the rules. but the calculations reveal that a failure in support G might be very dangerous. In rough sea conditions it could result in massive overload of the other supports and ultimately the loss of the door.
Item type:

Powered by Koha