VTI National Transport Research Database

Ytterligare test av sk ”giftfria” båtbottenfärger (Further testing of non-toxic paints)

  • Eklund, Britta
  • Stockholms universitet, Universitet eller högskola, 202100-3062
Sponsors, duration, budget: Sjöfartsverket ; 2004-02-01 -- 2005-06-30 ; 100000 kronorSubject(s): Online resources: Abstract: Utlakning och test av ytterligare 4 stycken sk fysikaliskt verksamma båtbottenfärger. Resultaten av totalt åtta stycken fysikaliskt verksamma båtbottenfärger för fritidsbåtar visade sig läcka ut substanser till det omgivande vattnet som var klart giftigt mot icke målorganismer. Rapporter är skrivna på engelska. Abstract: The project has tested an additional 4 biocide-free anti-fouling paints making a total of 8 paint tested. The observed result was that all paints tested leaked substances to the surrounding water that were toxic to common organisms in the coastal Baltic ecosystem.
Item type:

Powered by Koha