VTI National Transport Research Database

GotRIS - multimodal trafikstyrning för hållbar inlandssjöfart på Göta älv (GotRIS - multimodal traffic management for sustainable inland waterway transport on Göta älv)

  • Holmberg, Per-Erik
  • IT-forskningsinstitutet Viktoria AB (Viktoriainstitutet), Svenskt företag eller organisation, 556542-4339
Sponsors, duration, budget: Vinnova ; 2011-01-01 -- 2011-12-31 ; 750000 kronorRegistration number:
  • Vinnova
Subject(s): Online resources: Abstract: Projektet löptid är 2011-2013. Syfte och mål: Projektet avser att samla ett konsortie av aktörer, finansiering, roller , ansvar mm för att generera en B-ansökan för Pilotetablering av ett RIS system för Göta älv, där ITS används för att optimera utnyttjandet av älven mellan tre trafikslag. Förväntade effekter och resultat: Projektet vill långsiktigt etablera en organisatorisk och fysisk plattform för samordning och styrning av de tre trafikslagen som trafikerar på och över Göta älv i Göteborg. Detta kräver ett djupare arbete i att förankra roller, ansvar och samarbetsformer mellan de olika aktörerna som är nationella, regionala och lokala myndigheter såväl som privata aktörer och intressenter. Planerat upplägg och genomförande: Projektet kommer att organiseras i 4 arbetspaket, och kommer att bedrivas främst i form av olika workshops. AP0: Projektledning AP1: Informationsspridning och interorganisatorisk förankring. AP2: Organisationsmodell och governnanceprinciper AP3: Finansiering och organisation av ett Pilotprojekt i Göteborg, preparering av B-ansökan.
Item type:

Powered by Koha