VTI National Transport Research Database

ÄLVIS- En pendelfärja för överfart av Göta Älv

  • Bergholt, Jan
  • Chalmers tekniska högskola AB, Universitet eller högskola, 556479-5598
Subject(s): Online resources: Abstract: Projektet är utfört av 8 studenter på mastersprogrammet i skeppsteknik. Det är utformat som ett förslag till en hypotetisk kund som befordrar passagerare över Göta Älv i Göteborg. En pendelfärja med kapacitet för 199 passagerare och 50 cyklar föreslås. Färjan skall operera i en fast rutt mellan Rosenlund och Lindholmen. Den skall inte generera några utsläpp. Projektet har undersökt ett antal nya tekniker, som inte används inom dagens sjöfart. Förslaget är en katamaran, likadan i för och akter med 250 m2 däcksutrymme. Framdrivning och övrig kraftförsörjning lämnas av ett utbytbart batteripaket. Kompositmaterial och en sandwichkonstruktion resulterar i ett effektivt utnyttjande av resurserna och ett minimalistiskt angreppssätt hjälpte till att reducera vikten. Abstract: The project is made by 8 students in the master programme in Naval Architecture. It is presented as a proposal to a hypothetical client who is running passenger traffic across the river Göta Älv in Göteborg. For this purpose a ferry shuttle with the capacity of 199 passengers and 50 bicycles is proposed. The ferry is to operate on a fixed service frequency between Rosenlund and Lindholmen. It is to have zero emissions. The project has run into a number of novel techniques not in common use in the shipping industry today. The final proposal is a double ended catamaran with 250 m2 deck space. Propulsion and auxiliary power is supplied by an exchangeable battery pack. Composite materials using sandwich construction results in an efficient utilisation of resources and for the overall layout a minimalistic approach helped to reduce weight
Item type:

Powered by Koha