VTI National Transport Research Database

Federerade motståndskraftiga inbyggda system, teknologier för AutoSAR (FRESTA) (Federated Resilient Embedded Systems Technology for AutoSAR (FRESTA))

  • Axelsson, Jakob
  • RISE SICS AB, Svenskt företag eller organisation, 556587-0119
Sponsors, duration, budget: Vinnova ; 2012-10-01 -- 2014-12-31 Registration number:
  • Vinnova 201202004
Subject(s): Abstract: Syfte och mål: Detta projekt syftar till att skapa en mekanism för att möjliggöra tillägg av mjukvarumoduler, s.k. ´appar´, i de inbyggda systemen i fordon efter att de har producerats. Detta, kombinerat med möjligheten till trådlös kommunikation, gör att man kan skapa helt nya tjänster och funktioner kontinuerligt under fordonens livslängd. Lösningen kommer att baseras på fordonsstandarden AutoSAR och den blir därmed enkel att införa i en stor mängd fordon. Förväntade effekter och resultat: Projektet förväntas leda till nya möjligheter till innovation i fordonsindustrin, med en mycket mer flexibel mjukvaruutveckling. På längre sikt kan det också bidra till en positiv förändring av industrins ekosystem, genom att nya typer av leverantörer lättare kan komma in och skapa värden i fordonen. Planerat upplägg och genomförande: Projektet kommer att genomföras enligt agila principer för mjukvaruutveckling, baserat på snabba iterationer. Gradvis kommer implementeringarna att flyttas från simulerade miljöer till labb och vidare in i fordon, med målet att vid projektets slut demonstrera ny funktionalitet på riktig hårdvara i riktiga fordon.
Item type:

Powered by Koha