VTI National Transport Research Database

Prognosverktyg vägtrafikledning (Short term traffic prediction system)

  • Öhman, Björn
  • WSP Sverige AB, Svenskt företag eller organisation, 556057-4880
Sponsors, duration, budget: Trafikverket ; 2013-01-01 -- 2017-03-31 Registration number:
  • Trafikverket 2012/75836
Subject(s): Abstract: Förstudie, utveckling av förfrågningsunderlag och upphandling av stöd för vägtrafikledare att kunna bedöma konsekvenserna av störningar i vägsystemet, kunna ge en god trafikinformation samt utvärdera trafikledningsåtgärder, t.ex. inför evenemang.Abstract: Pre-study, development of procurement specifications and procurement of a support tool for TMC operators to estimate the consequences of incidents on the roads, disseminate traffic information and be able to evaluate traffic management measures, for instance prior to city events.
Item type:

Powered by Koha