VTI National Transport Research Database

EMC för trådlösa kommunikationssystem i fordon- EMCCOM (EMC for wireless communication systems in Vehicles - EMCCOM)

  • Bergqvist, Björn
  • Volvo Personvagnar AB, Svenskt företag eller organisation, 556074-3089
Sponsors, duration, budget: Vinnova ; 2012-09-14 -- 2015-06-30 Registration number:
  • Vinnova 201200923
Subject(s): Abstract: Syfte och mål: Projektets mål är följande: Ökad kunskap inom robust digital kommunikation i fordonstillämpningar. Ta fram enkla modeller för störningspåverkan i digitala kommunikationssystem. Ta fram nya testmetoder för störningar på digitala kommunikationssystem. Vetenskapliga publikationer. Projektets förväntade resultat: Djupare kunskap om robusthet på digital kommunikation i fordonstilllämpningar. Modeller för prestandadegradering hos digitala kommunikationssystem. Testmetoder för digitala kommunikationssystem. Konferensbidrag/artiklar. Planerat upplägg och genomförande: Projektet kommer ledas av en grupp med representanter från alla partners. Projektgruppen kommer att ha följande regelbundna möten: Månatliga uppföljningsmöten. Normalt telefon och on-linemöten. Kvartalsvisa möten med formell statusrapportering. Normalt ´face-to-face´ möten. Årliga workshops där alla projektdeltagare inbjuds för att förstärka kompetensutbytet mellan parterna. Projektet kommer att sätta upp en web-baserad tjänst för utbyte av dokument.
Item type:

Powered by Koha