VTI National Transport Research Database

Kostnads- och miljöeffektiv kloridsanering och kloridskydd av betong i parkeringshus (Cost-efficient and environmentally friendly chloride protection and chloride removal from concrete in P-houses)

  • Mueller, Urs
  • CBI Betonginstitutet AB, Svenskt företag eller organisation, 556352-5699
Sponsors, duration, budget: Vinnova ; 2012-08-01 -- 2013-03-01 Registration number:
  • Vinnova 201202254
Subject(s): Abstract: Syfte och mål: Målet är att verifiera metodiken för att kemiskt tvätta klorider från betong i P-Hus samt ta fram fakta om olika betongkvalitéers gränsvärden för kloridnivåer där sänkning till acceptabel nivå är möjlig, hur pågående armeringskorrosion påverkas av behandlingen och om hur väl inträngning av nytt tillskott av klorider stoppas. Förväntade effekter och resultat: Målet är att ta fram fullgod dokumentation/beslutsunderlag baserade på tester som konsulter, konstruktörer och besiktningsmän kan underbygga sina beslut om att tvätta/impregnera P-Hus enligt KOMSOLs metod istället för att riva. Planerat upplägg och genomförande: Den tekniska lösningen bygger huvudsakligen på: 1) Att tvätta golvet/ytan med en basisk rengöringsprodukt (pH13.5). Salterna kommer upp till ytan med oljan men en del är fortfarande lösta i vattnet i betongen. 2) Ytan impregneras därefter med natrium och kalisilikat baserat impregnering. När impregneringen kristalliserar trycks fritt vatten och en del av de lösta salterna upp till ytan. Det visar sig genom att ett saltskägg bildas på ytan. Fält och laboratorietester ska tillämpasAbstract: The planning grant shall be used to verify the methodology for removal of chlorides from concrete P-houses and provide facts about the various concrete quality limits for chloride levels where reduction to acceptable levels is possible, the ongoing reinforcement corrosion is affected by the treatment and how well the penetration of chlorides can be stopped.
Item type:

Powered by Koha