VTI National Transport Research Database

COMPACT Krock kompatibilitet mellan personbilar och lastbilar (COMPACT Crash compatibility between passenger cars and trucks)

  • Törnvall, Fredrik
  • Volvo Technology AB, Svenskt företag eller organisation, 556542-4321
Sponsors, duration, budget: Vinnova ; 2012-09-01 -- 2013-12-21 Registration number:
  • Vinnova 201201677
Subject(s): Abstract: Syfte och mål: Syftet med föreliggande ansökan är att utveckla metoder och kunskap för att på ett vikteffektivt sätt ytterligare höja egenskaperna för bil-mot-lastbilskompatibilitet i frontala olyckor genom: 1. Strategi för de aktiva skyddssystemens påverkan på de passiva systemen 2. Definition av önskvärt strukturellt beteende 3. Vidareutveckling av interna krav och utvärderingsmetoder 4. Utveckling av konceptuellt vikteffektivt underkörningsskydd 5. Spridning och rapportering. Förväntade effekter och resultat: De övergripande målen med föreliggande ansökan är: 1. En ingående specifik analys av det strukturella krockbeteendet mellan lastbil och en modern personbil. 2. Vidareutveckling av de interna krav och utvärderingskriterierna på en av de mest centrala aspekterna av lastbilars frontala krocksäkerhet: kompatibilitet mellan personbil och lastbil. 3. Använda den erhållna kunskapen till utveckling av vikteffektiva konceptuella lösningar för framtida lastbilars underkörningsskydd. Planerat upplägg och genomförande: Beskrivning av delaktiviteter: 1. Definition av uppdelning mellan aktiva och passiva skyddssystem - 2012-10---2012-12 2. Definition av önskvärt strukturellt beteende - 2012-10---2013-12 3. Vidareutveckling av kravkriterier - 2013-02---2013-12 4. Utveckling av en ny konceptuell vikteffektiv underkörningsskydd - 2013-06---2013-12 5. Spridning och rapportering - 2012-10---2013-12 Abstract: To reduce the risk of injury, there is a legal requirement that trucks must be equipped with underrun protection. The knowledge of how the underrun protection should behave in collision is however not sufficient. The overall objectives of the project are too: 1. Develop proposals for new relevant requirements for crash compatibility between passenger cars and trucks. 2. To use the acquired knowledge to develop weight efficient concepts for future truck underrun protection.
Item type:

Powered by Koha