VTI National Transport Research Database

Teknikkartläggningar inom fordonselektronik och mjukvara (Technology intelligence within vehicle electronics and software)

  • Axelsson, Jakob
  • RISE SICS AB, Svenskt företag eller organisation, 556587-0119
Sponsors, duration, budget: Vinnova ; 2012-10-01 -- 2015-10-01 Registration number:
  • Vinnova 201201830
Subject(s): Abstract: Syfte och mål: Projektet syftar till att förse programmet Möjliggörande Elektronik med omvärldsbevakning inom elektronik, mjukvara och systemarkitektur i fordonsindustrin och andra relevanta industrisegment. Projektet rapporterar till styrgruppen för programmet. Förväntade effekter och resultat: Projektet kommer att leverera tre nyhetsbrev med information som publiceras på FFI:s hemsida. Varje nyhetsbrev har en tillhörande rapport med full information som delas av projektpartners. En gång per år hålls en presentation som visar nyheter och trender baserat på innehållet i nyhetsbrev och rapporter. Resultaten kommer att användas av projektdeltagarna som ingångsdata för strategi, fortsatt forskning, färdplaner och i vissa fall som direkt ingångsdata till produktutveckling. Planerat upplägg och genomförande: Projektets styrgrupp kommer att föreslå konkreta studier som genomförs av SICS.
Item type:

Powered by Koha