VTI National Transport Research Database

Systematisering av krav i Trafikverkets regelverk (Systematisation of internal regulations of the Swedish Transport Administration)

  • Burström, Bengt
  • Logistica Consulting AB, Svenskt företag eller organisation, 556378-1060
Sponsors, duration, budget: Trafikverket ; 2012-08-30 -- 2014-12-31 Registration number:
  • Trafikverket 2012/39073
Subject(s): Online resources: Abstract: Syftet med FOI-projektet är att undersöka effekten av att: - hantera individuella krav snarare än kravsamlande dokument, - införa en databaslösning för hantering av krav i Trafikverkets regelverk. Målet är en databaslösning för hantering av krav som idag ingår i Trafikverkets regelverksamling. Målet är att helt frångå regelverk i dokumentform. - Kraven ska vara uppbyggda enligt den modell som föreslås i projekt Införande av systematisk kravhantering - Regelverkstillhörighet ska styras med hjälp av attribut - Kraven ska inte ingå i regelverk utan sökas fram med hjälp av attribut som visar vilka områden som kravet har kopplingar till - Kraven ska vara självständiga - Det ska gå att filtrera fram ”regelverk” avseende olika tekniska områden, exempelvis TK Bro - Varje krav uppdateras individuellt (datum för ändring registreras) - Det ska gå att filtrera fram ”regelverk” per gällandedatum (så att det går att frysa projektkrav) - Varje krav ska ha en ägare - Kraven ska gå att föra över till en kravuppföljningsplan - Man ska kunna prenumerera på uppdateringar - Det ska gå att skapa personliga visningsvyerAbstract: The purpose of this project is to study if the Swedish Transport Administration could use individual requirements based on metadata instead of document based regulations, and implement a requirements management tool for requirements in internal regulations. Main workflow: Best practice benchmarking - Translate some internal regulations in to requirements and "other information" as a pilot project, - Identify metadata. Suggest a database structure for the requirements management tool. Conduct a pilot project, using th the requirements management tool. Suggest a way of working during and after tool introduction.
Item type:

Powered by Koha