VTI National Transport Research Database

BikeSAFER (BikeSAFER)

  • Dozza, Marco
  • Chalmers tekniska högskola AB, Universitet eller högskola, 556479-5598
Sponsors, duration, budget: Vinnova ; 2012-07-01 -- 2013-03-31 Registration number:
  • Vinnova 201201847
Subject(s): Online resources: Abstract: Syfte och mål: Samla in och analysera naturalistisk data från cyklar. Data samlas in av 15 cyklister i Göteborg under sommaren 2012 och inkluderar video, cykelkinematik, och enkäter. Förväntade effekter och resultat: Bättre förståelse av cyklisters beteende, orsaker till cykelolyckor samt interaktion mellan väganvändare och infrastukturer som kan påverka cykelsäkerhet. Planerat upplägg och genomförande: Data ska samlas in mellan augusti och oktober 2012 och lagras på SAFER i Göteborg. Analys påbörjas i september och slutrapport lämnas in i mars 2013Abstract: By collecting and analyzing - for the first time - extended naturalistic data from bicycles, BikeSAFER will broaden our knowledge on cyclist behavior, bicycle accident causation, and interaction among road users.
Item type:

Powered by Koha