VTI National Transport Research Database

Prognosverktyg vägtrafikledning (Forecast tool road traffic management)

  • Holmgren, Bjarne
  • WSP Sverige AB, Svenskt företag eller organisation, 556057-4880
Sponsors, duration, budget: Trafikverket ; 2012-10-10 -- 2013-09-30 Registration number:
  • Trafikverket 2012/66660
Subject(s): Abstract: Förstudie om stödsystem för vägtrafikledare att bedöma konsekvenserna av störningar i vägsystemet, kunna ge en god trafikinformation samt genomföra trafikledningsåtgärder, t.ex. omledningAbstract: Study regarding a support tool for TMC operators to estimate the consequences of incidents on the roads, disseminate good traffic information and be able to carry out traffic management measures, for example re-routing.
Item type:

Powered by Koha