VTI National Transport Research Database

Kvalitet i praktiken (Quality control - a practical study)

Sponsors, duration, budget: Trafikverket ; 2011-05-01 -- 2011-12-31 Registration number:
  • Trafikverket 2011/55724
Subject(s): Abstract: För att undersöka om vi får den kvalitet på beläggningar som vi ställer kommer Trafikverket att genomföra en utökad motprovning på ett antal utvalda beläggningsentreprenader. Projekten är spridda över hela landet och mellan de olika entreprenörerna. Dessutom kan det bli aktuellt med stickprover utöver den ordinarie provningen.Abstract: In order to control if the demanded quality of the pavement is deliverad by the contractor the Nationel Transport Administration intend to increase the laboratory testing in a number of chosen projects. The projects are located all over the country and also spread among the contractors. In addition to the contracted testing extra controls might also be made in the projects.
Item type:

Powered by Koha