VTI National Transport Research Database

Krav på tätskiktsprodukter för brobaneplattor (Demands on products for bridge deck waterproofing)

  • Edwards, Ylva
  • CBI Betonginstitutet AB, Svenskt företag eller organisation, 556352-5699
Sponsors, duration, budget: Trafikverket ; 2012-09-10 -- 2015-06-01 Registration number:
  • Trafikverket 2012/51143
Subject(s): Abstract: Uppdatering av kunskapsnivån och kravställandets aktualitet i samarbete med leverantörer, institut och provningslaboratorier i övriga Europa, dvs där motsvarande provningar och bedömningar görs.Abstract: Updating of the level of knowledge and the setting of demands in cooperation with suppliers, institutes and test centers in Europe, that is where adequate tests and judgments are made.
Item type:

Powered by Koha