VTI National Transport Research Database

Cockpitsäkerhet i ett lätt flygplan (Light aircraft cockpit safety)

  • Bladh, Petter
  • Nordic Aircraft AB, Svenskt företag eller organisation, 556443-1509
Sponsors, duration, budget: Vinnova ; 2011-12-15 -- 2013-03-30 Registration number:
  • Vinnova 201104131
Subject(s): Abstract: Syfte och mål: Cockpitsäkerhet är idag ett eftersatt område i det lätta allmänflyget. Forskning inom områdena HMI, ergonomi, design, krocksäkerhet, brandskydd är därför av stor vikt. Målsättningen med forskningsprojektet är att ta fram ett mer konkurrenskraftigt flygplan (Nordic-580) genom att öka säkerheten för pilot och passagerare. Den ökade säkerheten ger kundnytta i form av trygghet, användarvänlighet, komfort och en mer tilltalande miljö. Förväntade effekter och resultat: Det är viktigt att bygga vidare på det säkerhetsarbete som tidigare utförts på Nordic-580, för att på bästa sätt skapa en säker förarmiljö. Det tidigare arbetet, som huvudsakligen gällt yttre geometri och flygegenskaper, kan tillsammans med forskningen i projektet ha en potential att ge Nordic-580 en på säkerhetsområdet marknadsledande position. Forskningsresultaten kommer att visas i en demonstrator i form av en cockpitmockup i skala 1:1. Planerat upplägg och genomförande: Forskningsprojektet kommer att löpa från 2011-12-15 till 2013-03-30. Under december 2011 och början av 2012 avses kontakter knytas till olika forskare och experter. Därefter kommer forskningen i arbetspaketen passiv och aktiv säkerhet att starta. Initialt kommer lösningar på problemställningar att provas i CAD-miljön men efterhand kommer de även att byggas rent fysiskt i form av en cockpit mockup. Abstract: The project relates to research in both passive and active cockpit safety. Research results will be implemented and demonstrated in a mockup of the cockpit. For best results, Nordic Aircraft are to collaborate with experts in the fields of HMI, design, fire safety and crashworthiness. The results from this research will enhance Nordic Aircraft´s competitiveness through increased safety for the pilot and passengers. The customer benefits, in terms of increased safety, user friendliness and comfort, are today areas that are neglected in light general aviation.
Item type:

Powered by Koha