VTI National Transport Research Database

Fortsättning samarbete mellan Vinnova,Sjöfartsverket och Lighthouse (Continued cooperation between Vinnova, Maritime Administration and Lighthouse)

  • Brännström, Klas
  • Chalmers tekniska högskola AB, Universitet eller högskola, 556479-5598
Sponsors, duration, budget: Vinnova ; 2011-01-01 -- 2013-12-31 Registration number:
  • Vinnova 201002899
Subject(s): Abstract: Syfte och mål: Projektet syftar till att skapa en internationellt erkänd miljö för forskning, utbildning och innovation inom den Maritima sektorn med fokus på säker och hållbar maritim verksamhet. Föreliggande projekt är fas II och kommer att förstärka fokus på att utnyttja forskningresultat och kompetensuppbyggnad för innovation och nyttiggörande. Förväntade effekter och resultat: Målsättningar på 10-års sikt: - Uppbyggnad av en internationellt erkänd och attraktiv forsknings- och innovationsmiljö som på bidrar till att stärka den svenska maritima näringens konkurrenskraft och innovationsförmåga. - Lighthouse har utvecklats till en attraktiv bas för rekrytering av medarbetare till den maritima näringen, nationellt såväl som internationellt. - Lighthouse är en betydande aktör inom internationella maritima nätverk med utvecklade strategiska samarbeten inom forskning, utbildning och innovation. Planerat upplägg och genomförande: För att bidra till uppbyggnaden av en internationellt attraktiv miljö för forskning, utbildning och innovation kommer Lighhouse arbeta på tre nivåer. 1. Verksamheten struktureras i olika tematiska ämnes områden som var och en leds av en senior. Tillsammans med föreståndare bildar temaledarna en ledningsgrupp som tillsammans med ett vetenskapligt råd ansvarar för att forskningen har rätt fokus och på rätt sätt kommer till nytta. 2. En fysisk miljö kring relevant forskningsinfrastruktur (t ex simulatorcenter) skapar möjlighet för forskare att arbeta och möta kollegor och partners. 3. Tydlig industriell koppling skapas genom fokus på en öppen innovationsarena med uppgift att vara länken mellan tillämpning/innovation och forskning/utbildning.
Item type:

Powered by Koha