VTI National Transport Research Database

Kommunikationskammare fas 0 (Communication chamber phase 0)

  • Wahlberg, Niklas
  • Lindholmen Science Park AB, Svenskt företag eller organisation, 556568-6366
Sponsors, duration, budget: Vinnova, SP Sveriges tekniska forskningsinstitut AB ; 2008-10-01 -- 2010-12-31 ; 250000 kronorRegistration number:
  • Vinnova 200803117
Subject(s): Abstract: Pojektets mål är att skapa en testmiljö för kommunikationssystem i kompletta fordon. Projektet omfattar framtagning av en fädningsimulator (enl. fig. 2) avsedd att användas i ett ekofritt rum tillsammans med annan kommunikationstestutrusning som t.ex. en bastationssimulator. Ett lämpligt frekvensband väljs ut, t.ex. 900 MHz-bandet för GSM. Uppbyggande av lab för komplettbilsprovning av fädningseffekter och kommunikationstekniker. 2008. Förstudien kompletteras till att omfatta mätningar på fordon. Frågor som behöver belysas är t.ex. hur geometrin för en fädningssimulator för bilar ska se ut och om det innebär tekniska problem. 2009 Under huvudprojektets första år kommer studier att inriktas på att undersöka tekniska krav på mätutrustningen och lämpliga konstruktionslösningar. Erfarenheter från en existerande experimentanläggning ska utnyttjas. I TSS-projektet byggs en mätutrustning med 1 av det behövliga 16 antennerna för att experimentera med en utrustning i fordonsskala.Abstract: Develop a test environment for vehicle testing of communication and radio equipment A first version of a lab will be implemented
Item type:

Powered by Koha