VTI National Transport Research Database

Automatisk undanmanöver vid osymmetrisk frontalkrock, del 2 (Crash avoidance - small overlap)

Sponsors, duration, budget: Vinnova ; 2011-09-01 -- 2012-08-31 Registration number:
  • Vinnova 201103660
Subject(s): Abstract: Syfte och mål: Det föreslagna projektet kommer att utforska möjligheterna för bilar att autonomt utföra en undanmanöver genom en sekvens av styrning och/eller bromsning efter detektion och analys av avstånd och vinkel till i det motsatta körfältet kommande fordon som inkräktar på det egna fordonets körutrymme. Förväntade effekter och resultat: Projektets förväntade resultat är i första hand i form av ny kunskap inom aktiv säkerhet och mer specifikt inom kategorin small overlap. Grundläggande förståelse om kravsättning på nya och/eller utvecklade bildbehandlings-algoritmer kommer att ge goda möjligheter att utöka bilens förmåga att minska konsekvenserna av eller (på sikt) helt undvika olyckor. Studier av fordonsdynamiken kommer att ge kunskap om hur fordon kan styras och/eller bromsas under mycket korta tidsförlopp. Planerat upplägg och genomförande: Projektet är indelat i tre faser där fas ett är tänkt som en förstudie där tekniska förutsättningar skall klarläggas genom orienterande prov på provbana tillsammans med simulering av fordonsdynamiken. I fas två kommer nödvändiga provfall att etableras tillsammans med konceptstudier av kameraalgoritmer. Fas tre är i huvudsak en valideringsfas där funktionaliteten skall konfirmeras. Här ingår också installation av systemet i en demobil. Abstract: The first objective of the project is to investigate by measurement and simulation the possibilities to avoid small overlap accidents by detection of upcoming impacts using sensors in the subject vehicle and in the last moment before impact, automatically steer away the subject vehicle 20 40 cm, thus avoiding the accident entirely. Small overlap is difficult to handle using passive methods. Safety will benefit from a system capable of avoiding some (perhaps all) small overlap accidents.
Item type:

Powered by Koha