VTI National Transport Research Database

Human modell med aktiv nacke och detaljerat huvud för fotgängarskydd (Human body model with active muscles and detailed head for pedestrian protection)

  • Pipkorn, Bengt
  • Autoliv Development AB, Svenskt företag eller organisation, 556070-0543
Sponsors, duration, budget: Vinnova ; 2010-10-01 -- 2013-09-30 Registration number:
  • Vinnova 201000764
Subject(s): Abstract: Syfte och mål: Målet med projektet är att utveckla och validera en detaljerad modell av en fotgängare som blir träffad av en bilfront. Ytterliggare är avsikten att använda modellen för att prediktera hur nackens muskulatur påverkar huvudets respons i en olycka. Förväntade effekter och resultat: Med det utvecklade verktyget kan skyddsystem för fotgängare utvecklas som ger svensk industri en konkurrensfördel. Projektet kommer vara del i två stycken doktorsexamina. Projektet kommer att stärka samarbetet mellan industrin och de två högskolorna Chalmers och KTH. Projektet kommer också att stärka nätverket mellan de olika projektdeltagarna och kan bli en grogrund för framtida samarbetsprojekt. Planerat upplägg och genomförande: En stor del av projektet kommer att vara att utveckla, validera och använda en matematisk fotgängarmodell. Modellen kommer att valideras mot tidigare publicerade voluntärförsök och försök med biologiska preparat.
Item type:

Powered by Koha