VTI National Transport Research Database

Viktsreduktion genom förbättrad svetskvalitet - WIQ (Weight reduction by improved weld quality - WIQ)

  • Jonsson, Bertil
  • Volvo Construction Equipment AB, Svenskt företag eller organisation, 556021-9338
Sponsors, duration, budget: Vinnova ; 2010-01-01 -- 2012-12-31 Registration number:
  • Vinnova 200904719
Subject(s): Abstract: Syfte och mål: Projekt WIQ syftar till att minska vikten av svetsade komponenter och strukturer. Detta ska åstadkommas genom förbättrad kontroll av producerade svetsar enligt ett nytt svetsklassystem, en minskning av processvariationen och genom att utnyttja restspänningskunskap vid dimensionering. Ett antal arbetspaket ska stödja dessa delar och närliggande problemområden. Målet är att totalt kunna minska vikten med 20-25 % utan att kraven på livslängd mm ändras. Resultat och förväntade effekter De förväntade tekniska resultaten är : - Ökad noggrannhet i dimensionering, - Reducerad variation i svetsprocesserna - Förbättrad OFP-strategi för de olika kontrollstegen i produktion, - Ett verktyg för att kunna ta hänsyn till restspänningar och relaxation under dimensioneringen - Metoder och anvisningar över hur man minskar vikt i komplexa svetsade strukturer. Uppläggning och genomförande: Arbetet läggs upp som sex olika arbetspaket: förbättrade svetsprocesser, OFP-strategi, förbättringsmetoder, skärkanter, restspänningar och system för svetsklasser. Dessa genomförs i stora drag parallellt med olika företag eller institutioner som ansvariga. Resultaten ska sedan stödja det övergripande målet att hitta metoder över hur man minskar vikten. Abstract: Goals/targets: Project WIQ aims to decrease the weight of welded components and structures. This shall be accomplished through an improved quality control of the welds following a new weld class system, a decreased process variation and knowledge of residual stresses in analysis and design. A number of work packages will support these parts and close related problem areas. The goal is to decrease the weight with 20-25 % without changing the life requirements etc. Result and effects: The expected technical results are: - Increased accuracy in the analysis part of design - Reduction of deviations in production welding processes. - Improved strategy of assurance, control and revision by NDT in production - A predictive tool for incorporation of residual stresses and relaxation rates in various spectrum loading. - Procedures for reduction of weight in complicated welded structures. Planning and implementing The work is planned in six different packages: weld processes, NDT-strategy, inmprovement methods, cut edges, residual stresses and weld class systems. These are carried out mainly in parallel and with different companies and institutions as responsible. The result will support the overall goal to find ways and methods to decrease the weight.
Item type:

Powered by Koha