VTI National Transport Research Database

SPOFIC - Krympporbildning i kompaktgrafitjärn (SPOFIC - Shrinkage porosity formation in compacted graphite iron)

Sponsors, duration, budget: Vinnova ; 2011-03-01 -- 2014-03-01 Registration number:
  • Vinnova 201002108
Subject(s): Abstract: Syfte och mål: Det här projektet syftar till att utveckla nya eller vidareutveckla befintliga styrmetoder för tillverkning av CGI. Målet är att den utvecklade styrmetoden tillsammans med en lämplig kontrollmetod ska säkerhetsställa tillverkning av porfria CGI- komponenter. Förväntade effekter och resultat: Projektet väntas möjliggöra för den tunga fordonsindustrin att uppfylla kommande emissionskrav med bibehållen eller förbättrad prestanda. Resultaten kommer ge ett konkurrenskraftigt verktyg vid tillverkning av mer komplexa geometrier i CGI. Resultaten väntas reducera företagens kostnader och miljöbelastning som orsakas av onödiga energikrävande operationer vid produktion av defekta komponenter. Kunskap och kompetenshöjning rörande stelningsmekanismer och bildandet av krympporositet i CGI. Planerat upplägg och genomförande: Studier av orsaker till krympporositet i CGI-komponenter. Med hjälp av simulering skall en provkropp, vars geometri främjar bildandet av krympporer, tas fram. Olika parametrars inverkan på bildandet av krympporositet ska utvärderas. Utvärdering av olika kontrollmetoders förmåga att detektera ökad porositetsrisk i obearbetat CGI-gods. Utveckling av styrmetod där svalningskurvor kompletteras med registrering av densitetsvariationer och/eller annat fenomen i samband med stelning. Abstract: CGI is more susceptible for shrinkage than flake graphite iron. This problem get more emphasized as the production of CGI increases. Available production methods only control graphite shapes. The purpose of this project is to develop a method were cooling curves are combined with registration of density variations. The aim of this project is to develop a production method, that combined with a suitable non-destructive test, will ensure production of shrinkage porosity free castings.
Item type:

Powered by Koha