VTI National Transport Research Database

Optimering av materialval och kontaktytor på ventiler och ventilsäten för att möjliggöra miljövänliga lastbilsmotorer (Optimisation of material choice and contact surfaces of valves and inserts for heavy duty engines)

  • Gustafson, Åsa
  • Scania CV AB, Svenskt företag eller organisation, 556084-0976
Sponsors, duration, budget: Vinnova ; 2012-06-01 -- 2014-05-31 Registration number:
  • Vinnova 201103653
Subject(s): Abstract: Syfte och mål: Projektet syftar till att finna användbara lösningar på nötningsproblemen för ventilkontakten samt att bygga upp den grundläggande förståelse som krävs för att ge Scania en god förberedelse inför framtida förändringar och kommande emissionslagstiftningar. Förväntade effekter och resultat: Djupa kunskaper om de viktigaste slitagemekanismerna för ventil och säte kommer att kunna användas för att uppfylla de kommande lagkraven och samtidigt optimera motorn för att förbättra Scanias konkurrensläge. Projektet kommer att resultera i: Test- och utvecklingsmetodik för ökad grundläggande förståelse och för att få en effektivare utvecklingsprocess. En förbättrad testrigg vid Uppsala universitet och en kopia av den hos Scania. En doktorsavhandling och ett flertal forskningsartiklar i ämnet. Planerat upplägg och genomförande: Ett utökat och fördjupat program av undersökningar kommer att genomföras, vilket kommer att inkludera såväl riggtester i Uppsala som motorcellsprovning vid Scania samt fortsatta högupplösande studier av ventiler och sätesnötning och tribofilmer för djupare kunskapsuppbyggnad. Det sista året av projekttiden kommer att innefatta inloppssidan, som skiljer sig från avgassidan med avseende på både temperatur och miljö. Ytterligare en rigg kommer att byggas och placeras vid Scania.
Item type:

Powered by Koha