VTI National Transport Research Database

Global links benchmark (Global links benchmark)

  • Skogsmo, Ingrid
  • Chalmers tekniska högskola AB, Universitet eller högskola, 556479-5598
Sponsors, duration, budget: Vinnova ; 2011-12-10 -- 2012-09-30 Registration number:
  • Vinnova 201104175
Subject(s): Abstract: Syfte och mål: Identifiera 1-5 nationella eller internationella starka forskningsmiljöer som, vid samarbete, skulle lyfta SAFER ytterligare en nivå i attraktivitet och konkurrenskraft. Dessutom ska framgångsfaktorer identifieras hos 1-2 internationellt etablerade forskningsmiljöer med högt anseende. Förväntade effekter och resultat: Slutrapporten kommer att adressera områdena angivna under "Syfte" och redovisa resultat av benchmarken. Ett försök att extrapolera behov och resultaten till ett 10-årsperspektiv framåt kommer att göras. Förslag till förbättringar och potentiella partners avses redovisas. Planerat upplägg och genomförande: A. Bedömning av 3-5 potentiella samarbetspartners på 2-3 kontinenter (Kina/Indien/Japan, USA, Europa) B. Benchmark av "bästa forskningsmiljöer" oaktat verksamhetsområde, för att identifiera framgångsfaktorer. 1-2 internationella miljöer och "best in class" i Sverige avses benchmarkas. 4 faser: Definition; Etablering av benchmarkingprotokoll; Benchmarking och bedömning; Analys, efterarbete, slutsatser och rekommendationer, avrapporteringAbstract: Objective: Further enhance SAFER´s competitiveness and attraction as a partner, using benchmarks along 2 tracks: 1. Identify 2-5 international research environments with collaboration potential that would benefit and enhance SAFER. 2. Identify success factors of 1-2 internationally well-established research environments . Activities in brief: 1. Identify candidates for evaluation and benchmark. 2. Establish benchmarking ´protocol´ 3. Actual evaluation and benchmark activity. 4. Analysis, conclusions, recommendations and final report.
Item type:

Powered by Koha