VTI National Transport Research Database

Säkra korridorer, höghastighetsreglering av långa fordonskombinationer (Safe corridors, high speed control of long vehicle combinations)

  • Laine, Leo
  • Volvo Lastvagnar AB, Svenskt företag eller organisation, 556013-9700
Sponsors, duration, budget: Vinnova ; 2012-01-01 -- 2015-12-31 Registration number:
  • Vinnova 201104411
Subject(s): Abstract: Syfte och mål: Utsikten är att längre fordonskombinationer än de som avtalats I EU direktiv 96/53 kommer att bli nödvändiga för att minska miljöpåverkan av transporterat gods. De predikterade fordonskombinationerna varierar mellan 25-35 meter och innehåller minst två artikulerade leder. För att försäkra trafiksäkerhet, så är målsättningen här att svara på hur skall höghastighetsreglering realiseras för dessa lastbilskombinationer för hastigheter mellan 0-90km/h. Förväntade effekter och resultat: Huvudsakligt förväntat resultat från det här projektet är att visa hur assistansfunktionalitet med autonom körsupport kan realiseras för långa lastbilskombinationer. Planerat upplägg och genomförande: Funktionsutveckling och experimentell utvärdering är planerad, genom bl.a användning rörelsesimulatorn SIM4/VTI. Abstract: It is predicted that longer combinations than those agreed upon in EU directive 96/53 is necessary to reduce the environmental footprint of transported goods. The predicted combinations range typically between 25-35 m in length and containing at least two articulated joints. To assure traffic safety, the objective of this project is to address how driver assistance functionality for high speed control, ranging from 0 to 90 km/h could be realized.
Item type:

Powered by Koha