VTI National Transport Research Database

Hållbar utveckling av punktsvetsad fordonsstruktur, Del 2 (Sustainable development of spot-welded structures, Part 2)

Sponsors, duration, budget: Vinnova ; 2011-11-26 -- 2012-12-31 Registration number:
  • Vinnova 201103654
Subject(s): Abstract: Syfte och mål - uppfyllelse: Projektet har gett förutsättningar för vidare utveckling av simuleringsteknik för brott i punktsvetsad struktur. Metod är delvis utvecklad men inte verifierad för parameterbestämning för finita element-simuleringsteknik. Resultat och förväntade effekter - utfall: Med utgångspunkt från projektresultaten kan vidareutveckling av det s.k. interphase-elementet ske. Detta förväntas höja simuleringskapabiliteten inom krocksimulering av punktsvetsad struktur. Härigenom möjliggörs utveckling av viktoptimerade konstruktioner som i sin tur kräver mindre energi att förflytta, som fordon. Upplägg och genomförande - analys: Projektet har genomförts i datormiljö eftersom den praktiska verifieringen skulle kommit senare och har därför bortfallit. Generellt kan sägas att simulering av punktsvetsens egenskaper i provkroppsgeometrin ska ses som en dimensionering av provkroppen samt en verifikation att de parametrar som givits punktsvetsen ska återskapas vid utvärdering av provkroppen. Detta har kunnat göras i simulering men ej hunnit visas i praktiska prov. Abstract: There is no efficient and reliable simulation method for prediction of rupture of spot welded structures. The project target is to develop a simulation method to enable early stage evaluation of spot welded joints. This will enable stronger joints and/or reduced number of discrete joints which allows energy and/or material savings. Expedient FE-technique will be developed, implemented and finally verified by simple and built up experiments.
Item type:

Powered by Koha