VTI National Transport Research Database

Hjärnbudget - Innovativ och effektiv systemutveckling (Brain budget - Innovative and efficient system development)

Sponsors, duration, budget: Vinnova ; 2011-01-01 -- 2012-12-31 Registration number:
  • Vinnova 201001256
Subject(s): Abstract: Syfte och mål: Projektet syftar till att utveckla kvantitativa och kvalitativa mått på pilotens beslutsloop som kan användas både vid kravställning och vid kravstängning, där en del av visionen kan sägas vara att designlösningar ska kunna tilldelas andelar av en tillgänglig s.k. Hjärnbudget. Vad exakt dessa andelar skulle vara ska detta projekt ta fram, men tänkbara exempel är tid för att uppfatta en situation, tid till beslut, tid till agerande, andel av mental arbetsbelastning. Förväntade effekter och resultat: Projektleverablerna kommer att bidra till förmågan att, till lägre kostnad, producera framtida bemannade stridsflygsystem med en design som medför en ökad genomströmning av korrekt fattade beslut som resulterat i en för respektive situation korrekt pilotåtgärd. Projektet utgår från faktiska begränsningar som finns i industrins utveckling (ex. standarder, miljöer, utvecklingsbudgetar, begränsad tillgång till användare). Planerat upplägg och genomförande: Initialt kommer en analys att genomföras ihop med stridspiloter, materielgruppsansvariga samt tillämpliga specialister. Projektet kommer att ha användarförankring genom deltagande stridspiloter. Projektet kommer att ha en genomgång av forsknings- och teknikutvecklingsläget för att garantera att det som väljs ut för detaljerade studier är av innovativ karaktär och att projektet i övrigt tillämpar befintliga rön så ograverat som möjligt för att uppnå en heltäckande verktygslåda.
Item type:

Powered by Koha